Header BCD Travel Direct BE
 
Cookie policy

Beleid betreffende cookies

Deze principes, die bedoeld zijn om te gebruiken bij webtechnologieën (« cookie policy»), leggen uit hoe BCD Travel deze website exploiteert en welke bepalingen van toepassing zijn voor de gegevensbescherming.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat door onze website wordt verstuurd naar uw computer, tablet, Smartphone of een gelijkaardig toestel, telkens wanneer u voornoemd toestel gebruikt om onze website te bezoeken. Door de cookies wordt het toestel van de gebruiker herkend bij elk nieuw bezoek aan onze website. De cookie zelf bevat of verzamelt geen persoonlijke gegevens. De cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan.

U kunt wijzigingen aanbrengen in de parameters van uw browser om alle cookies te blokkeren of om een melding te ontvangen dat een cookie werd verstuurd. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies of diensten van de website niet beschikbaar zijn of niet correct kunnen worden uitgevoerd zonder cookies.

Bewaartermijn van de cookies

De cookies kunnen op twee manieren worden opgeslagen: ofwel op uw harde schijf (permanente cookies) of in het direct toegankelijk geheugen van uw computer (sessie-cookies).

Sessie-cookies:

Deze tijdelijke cookies worden gegenereerd door onze website op het moment dat u de website opent en bevatten een willekeurig gegenereerd identificatienummer, dat aan uw computer wordt toegekend. Zodra u uw internet browser sluit, worden deze cookies ongeldig en worden ze verwijderd.

Permanente cookies:

Binnen de grenzen van wat is toegestaan, gebruiken wij permanente cookies, die niet automatisch ongeldig worden bij het afsluiten van de browser. Deze cookies worden opgeslagen op uw toestel en blijven op uw toestel staan afhankelijk van hun geldigheid of totdat ze worden verwijderd. Bij elk bezoek aan onze website herkent deze laatste de cookies die op uw toestel werden opgeslagen.

Wie plaatst de cookies op uw toestel?

De cookies die BCD Travel als webmaster op uw toestel opslaat, worden « eigenaar-cookies » genoemd. Bepaalde cookies kunnen door andere leveranciers op uw toestel worden geplaatst ; dat zijn « derden-cookies ». Eigenaar-cookies zijn cookies die verbonden zijn met de naam van de gastheer of host. De derden-cookies zijn cookies van andere domeinen. Bijvoorbeeld, als u onze website www.example1.nl bezoekt en indien wij, daarenboven, inhoud weergeven op www.example2.nl, dan zijn in dergelijk geval de cookies van example1.nl eigenaar-cookies en de cookies van example2.nl derden-cookies.

Cookies op deze website

De site BCD Travel gebruikt cookies die bestemd zijn voor verschillende doeleinden met betrekking tot de webfunctionaliteit en webanalyse.

Gebruikte technologieën

  • Identificaties van gebruikerssessies
  • Beheer van inhoud en navigatie
  • Derden-cookies
  • Flash cookies
  • Analysemethodes

Identificaties van gebruikerssessies:

Onze website genereert cookies die een sessie identificeren en die dienen om te worden gebruikt bij sommige van onze interactieve elementen op onze website. Een dergelijke cookie bevat een nummer dat willekeurig wordt gegenereerd, dat aan u wordt toegekend en dat u onderscheidt van andere bezoekers aan onze website. De sessie-cookies worden eveneens gebruikt om de functionaliteiten van onze website te verbeteren/personaliseren.
 

Beheer van inhoud en navigatie:

De beheerstool voor inhoud maakt eigenaar-cookies aan. Het gaat over sessie-cookies die we gebruiken bij de registratie van linguïstieke parametrisatie van de website en van andere functionaliteiten.
 

Derden-cookies:

Deze worden aangemaakt door externe dienstverleners (en niet door BCD Travel). Deze cookies behoren toe aan dienstverleners van domeinnamen van derden en kunnen, door dit feit, slechts worden weergegeven en beheerd door de respectievelijke derden-dienstverlener. Onder deze dienstverleners vallen bijvoorbeeld Twitter, AddThis, Google Maps en YouTube (http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/), wier beleid inzake cookies kan worden geraadpleegd op de overeenkomstige websites.
 

Flash cookies (Flash Local Shared Objects):

Deze « Flash Local Shared Objects » (hierna FLSO genoemd) zijn gegevenselementen die worden opgeslagen op uw toestel door websites die gebruik maken van Adobe Flash. Zo gebruikt BCD Travel bijvoorbeeld de Flash Player van YouTube om video-inhoud beschikbaar te stellen. De geïntegreerde YouTube-Player creëert en actualiseert een Flash cookie (FLSO). Wij hebben geen enkele directe controle over het gebruik van gegevens die door YouTube werden opgeslagen in dit object.

Meer informatie vindt u in de richtlijnen op het gebied van gegevensbescherming van YouTube. De applicatie valt onder rechtstreeks beheer van de dienstverlener. Hier bevindt zich de toegang tot de opslagparameters betreffende de Adobe Flash Player.

Analysemethodes

Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van de Google Analytics, een analytische webservice van Google Inc. (« Google »). Google Analytics gebruikt tekstbestanden, de zgn. cookies, die op uw toestel worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van uw gebruik van de webpagina.
De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van onze website wordt normaal gezien overgebracht op een Google-server in de Verenigde Staten en wordt ter plaatse bewaard. In geval van anoniem maken van het IP-adres op deze website, zal uw IP-adres worden overgezet naar de Google-server in de Verenigde Staten en, indien u zich bevindt in één van de Lidstaten van de Europese Unie of in één van de andere Verdragsluitende Staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, dan zal uw IP-adres eerst worden afgekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen, zal uw IP-adres integraal worden overgebracht op een Google-server in de Verenigde Staten en zal deze vervolgens ter plaatse worden afgekort. Conform de overeenkomst met de webmaster van deze website, zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van deze website te evalueren, om activiteitenverslagen van de website op te stellen en om aan de webmaster andere diensten te verlenen met betrekking tot het website- en internetgebruik.
Het IP-adres van de gebruiker, dat werd overgedragen in functie van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies uitschakelen door de juiste parameters in te stellen voor uw browser; maar een dergelijke uitschakeling zou het gebruik van bepaalde functionaliteiten van deze website kunnen blokkeren. U kunt voorkomen dat gegevens door Google Analytics worden geregistreerd door te klikken op volgende link. Een opt-out cookie (t.t.z. voor het afmelden voor cookies) wordt geïnstalleerd om in de toekomst de registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website te vermijden : Google Analytics uitschakelen.

Voor meer algemene inlichtingen betreffende Google Analytics en de gegevensbescherming brengt u best een bezoek aan de website http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html. We vestigen uw aandacht op het feit dat de code « gat._anonymizeIp(); » werd toegevoegd aan de webpagina van Google Analytics, om een anonieme inzameling van IP-adressen te verzekeren (procedure die bekend staat als IP-afdekking).

Marketo:

De huidige website hanteert een technologie van marketingautomatisering (Marketo) voor de verwerving van gegevens over het gedrag van bezoekers. De gegevens worden verzameld voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Bepaalde gegevens van de bezoeker worden opgeslagen onder een anonieme identificatie (ID) en deze kunnen worden gebruikt om een gebruikersprofiel aan te maken. De cookies kunnen hiervoor worden ingezet. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die worden opgeslagen in het lokale cachegeheugen van de internet browser van de bezoeker. De cookies maken de herkenning van de internet browser mogelijk.
De gegevens die verworven werden via de technologie van marketingautomatisering zullen niet worden gebruikt om de identiteit van de bezoeker van de website te achterhalen en zullen niet worden gelinkt aan persoonsgegevens van de persoon aan wie het IP-adres werd toegekend, behalve indien de bezoeker dit zou hebben beslist door het invullen van een formulier van Marketo of door te klikken op een link in een e-mailbericht. Eens dat de bezoeker dit gebruik van zijn gegevens heeft geaccepteerd via de mededeling van zijn naam, zijn e-mailadres of enige andere informatie, worden het IP-adres, de daarmee verbonden historiek en de nieuwe informatie samengevoegd om zijn profiel aan te maken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door BCD Travel, teneinde de bezoekers te voorzien van gerichte, commerciële informatie. Deze informatie delen wij met niemand, behalve met Marketo, waar we de gegevens opslaan. Op elk moment kunt u uw toestemming voor de verzameling en verdere opslag van gegevens intrekken. Dit doet u door de Marketo-cookies te blokkeren in de parameters van uw internet browser.
 

eMarketeer:

Deze website maakt gebruikt van marketing technologie (eMarketeer Web Monitor) en wordt gebruikt voor het verzamelen van informatie over het gedrag van de website bezoekers. De eMarketeer Web Monitor slaat cookies op. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de lokale browser van de bezoeker. De cookies kunnen worden gebruikt voor het herkennen van een browser van de bezoeker. De eMarketeer cookie bevat alleen een willekeurige reeks (bijvoorbeeld: EmarketeerPing = Z3PxJgEvkY7eb2ikUDkf) en zal geen identificeerbare informatie opslaan. Wanneer u onze website bezoekt zendt de eMarketeer tracker script bovenstaande reeks naar de eMarketeer server, gevestigd in Zweden, samen met de URL van deze website. De informatie wordt verzameld voor optimalisatie en marketingdoeleinden.

Indien uw persoonlijke informatie (naam, e-mailadres of ander informatie) reeds aan eMarketeer is verstrekt, dan zal de bovengenoemde reeks, samen met bovengenoemde URL, gekoppeld worden aan uw profiel. Deze informatie wordt door ons alleen gebruikt voor het leveren van specifieke marketing informatie aan de bezoeker. Wij delen deze informatie met geen enkele andere partij dan eMarketeer, waar de informatie is opgeslagen.

Het verzamelen en opslaan van informatie voor toekomstige diensten mag op elk willekeurig moment worden ingetrokken door middel van het blokkeren van de eMarketeer cookies in uw browserinstellingen.

Beheer van cookies op uw toestel

U kunt zelf beslissen of u instemt met de opslag van cookies op uw toestel. Indien u wilt vermijden dat nu en in de toekomst cookies worden gebruikt, kunt u daartoe op elk moment de instellingen van de parameters van uw browser aanpassen. Let wel, indien u de cookies blokkeert, kunt u allicht niet langer gebruik maken van al onze webpagina’s.

Bijkomende inlichtingen inzake beheer en/of onderdrukking van cookies vindt u op de volgende websites : http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Wijzigingen en vragen van klanten

BCD Travel controleert constant de cookies die worden gebruikt op haar websites en zal u op de hoogte houden van wijzigingen op gelijk welke betrokken website. Indien u vragen heeft met betrekking tot de cookies en hun gebruik door BCD Travel, aarzel dan niet om ons te contacteren. Bezorgt u ons nog uw coördinaten, de naam van de betrokken website of diensten van BCD Travel en een gedetailleerde beschrijving van uw vraag? Wij danken u hiervoor.

Cookies ingedeeld in categorieën

BCD Travel maakt gebruik van verschillende soorten cookies die kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën: « Functioneel », « Statistisch » en « Publicitair ».

Functionele cookies:

Deze cookies registreren uw parameters en zijn nodig opdat de diensten van BCD Travel en de in de website geïntegreerde diensten van derden goed kunnen functioneren. Door de cookies te blokkeren of te verwijderen zullen bepaalde onderdelen van de website of van de door derden verleende diensten niet langer beschikbaar zijn.
 
Naam  Geldigheidsduur Doel Onderneming
awcssessionid Sessie Functionaliteit van de website BCD Travel
iHeight Sessie Functionaliteit van de website BCD Travel
TSc50bcc Sessie Functionaliteit van de website BCD Travel
awUILanguage 1 jaar Localisering BCD Travel
CFID Sessie Herkenning van de gebruiker  Apply2Jobs
CFTOKEN Sessie Herkenning van de gebruiker Apply2Jobs
A2J Sessie Functionaliteit van de website Apply2Jobs
VEAPP Sessie Functionaliteit van de website Apply2Jobs
LASTLANGUAGE 30 jaar Localisering Apply2Jobs
f5_cspm Sessie Functionaliteit van de website F5 Networks
__atuvc 2 jaar Gegevensuitwisseling AddThis
bt2 9 maanden Gegevensuitwisseling AddThis
di 2 jaar Gegevensuitwisseling AddThis
dt 1 maand Gegevensuitwisseling AddThis
loc 2 jaar Gegevensuitwisseling AddThis
uid 2 jaar Gegevensuitwisseling AddThis
uit 1 dag Gegevensuitwisseling AddThis
uvc 2 jaar Gegevensuitwisseling AddThis
etb_currency 3 maanden Functionaliteit van de website Easytobook
Etbcks 12 uur Functionaliteit van de website Easytobook
SSLB1 Sessie Herkenning van de gebruiker Easytobook
NID 6 maanden Functionaliteit van de website Google
s_cc Sessie Functionaliteit van de website Thomas Cook Airlines
s_sq Sessie Functionaliteit van de website Thomas Cook Airlines
JSESSIONID Sessie Functionaliteit van de website Thomas Cook Airlines
m_cnt Sessie Functionaliteit van de website Thomas Cook Airlines
POPUPCHECK 1 dag Functionaliteit van de website Thomas Cook Airlines
tclanguagecookie 829 maanden Functionaliteit van de website Thomas Cook Airlines
srp At end of session Functionaliteit van de website TNSInternet.be
i00 10 jaar Functionaliteit van de website TNSInternet.be
pi 3 maanden Functionaliteit van de website TradeTracker
uf 1 jaar Functionaliteit van de website TradeTracker
guest_id 2 jaar Standaardconfiguraties Twitter
resellerbaseurl 77 maanden Functionaliteit van de website WhyGo
ASPSESSIONIDASQSSBRR Sessie Herkenning van de gebruiker WhyGo
PREF 2 jaar Standaardconfiguraties Youtube
VISITOR_INFO1_LIVE 8 maanden Herkenning van de gebruiker Youtube
YSC Sessie Standaardconfiguraties Youtube
ist Sessie Functionaliteit van de website Ypsilon
YpsilonNetAgency Sessie Functionaliteit van de website Ypsilon
YpsilonNetSession Sessie Functionaliteit van de website Ypsilon


Statistische cookies:

Deze cookies worden ingevoegd om een beter beeld te krijgen van het gedrag van de gebruiker en om zijn ervaringen met het gebruik van de inhoud van BCD Travel te verbeteren. Door het blokkeren of verwijderen van de cookies zullen uw gegevens niet langer in aanmerking kunnen worden genomen voor de verbetering van het gebruiksgemak.
 
Naam  Geldigheidsduur Doel Onderneming

__utma

2 jaar

Analyse

Google Analytics

__utmb

Sessie

Analyse

Google Analytics

__utmc

Sessie

Analyse

Google Analytics

__utmz

6 maanden

Analyse

Google Analytics

usy46gabsosd

Sessie

Analyse

Google Analytics

_mkto_trk

2 jaar

Analyse

Marketo

RSMKTO1

Sessie

Analyse

Marketo

m_ses

Sessie

Analyse

Thomas Cook Airlines

loginurlPU

1 dag

Analyse

WhyGo


Publicitaire cookies:

Deze cookies worden ingevoegd met het oog op een verbeterde weergave van advertenties tijdens uw bezoek.

Naam

Geldigheidsduur

Doel

Onderneming

_drt_

Sessie

Advertising

DoubleClick

id

2 jaar

Advertising

DoubleClick

 

  • Netherlands
  • belgie.gif